ย 

TEQUILA &
MEZCAL

โ€‹
COCKTAILS
โ€‹
Ranch Water (think west texas, not hidden valley)

Topo Chico Mineral Water, Tequila, Salt & Lime …... $10

โ€‹

Inca Dove

Del Maguey Vida Mezcal, Grapefruit, Dry Vermouth, Elderflower ..... $12

โ€‹

fairy bluebird

Tequila, St. George Absinthe, Lime, Pineapple, Peychaud's Bitters, Sugar ....... $12

โ€‹

โ€‹

by the pull

                                  Single 2 oz.  Double 4 oz.

Campo Bravo                       $8               $16

Espolon Blanco                     $11               $22 

Espolon Reposado                 $12               $24

Teremana Reposado              $11               $22

Del Maguey Vida Mezcal     $9              $18

Alipus San Juan Del Rio Joven$14            $28

Alipus San Andres Espadin.   $12             $24

ย